Хидролошка тенденција за слив Jasenica

 Хидролошка карта слива реке Jasenica

Хидролошка тенденција
27.04.2017.   28.04.2017.   29.04.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  28.04.2017
 Време последњег податка:  06:00
 Количина  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
Директор РХМЗ