Хидролошка тенденција за слив Jasenica

 Хидролошка карта слива реке Jasenica

Хидролошка тенденција
23.01.2019.   24.01.2019.   25.01.2019.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  01:00
 Количина  2.43 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  2.43 mm
Директор РХМЗ