Хидролошка тенденција за слив Jasenica

 Хидролошка карта слива реке Jasenica

Хидролошка тенденција
21.10.2018.   22.10.2018.   23.10.2018.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  22.10.2018
 Време последњег податка:  02:00
 Количина  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
Директор РХМЗ