Хидролошка тенденција за слив Jasenica

 Хидролошка карта слива реке Jasenica

Хидролошка тенденција
15.07.2019.   16.07.2019.   17.07.2019.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  16.07.2019
 Време последњег податка:  09:00
 Количина  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
Директор РХМЗ