Хидролошка тенденција за слив Kubršnica

 Хидролошка карта слива реке Kubršnica

Хидролошка тенденција
21.01.2017.   22.01.2017.   23.01.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  22.01.2017
 Време последњег податка:  09:00
 Количина  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 Падавине
 Датум последњег податка:  22.01.2017
 Време последњег податка:  09:00
 Количина  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
Директор РХМЗ