Хидролошка тенденција за слив Kubršnica

 Хидролошка карта слива реке Kubršnica

Хидролошка тенденција
23.01.2019.   24.01.2019.   25.01.2019.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  02:00
 Количина  1.60 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  2.95 mm
 Падавине
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  02:00
 Количина  1.40 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  2.83 mm
Директор РХМЗ