Хидролошка тенденција за слив Kubršnica

 Хидролошка карта слива реке Kubršnica

Хидролошка тенденција
22.01.2018.   23.01.2018.   24.01.2018.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Време последњег податка:  01:00
 Количина  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 Падавине
 Датум последњег податка:  
 Време последњег податка:  
 Количина  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
Директор РХМЗ