Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

ДЕЦЕМБАР 2017: Топлији и мало влажнији децембар. Ипак, средња децембарска количина падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у децембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност децембарске средње минималне температуре ваздуха око 1.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у децембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 6.9ºС. Месечна сума падавина током децембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за 10 mm на западу Војводине до 20 mm у осталом делу Србије у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини децембарска сума падавина износиће око 63 mm.ЈАНУАР 2018: Блажи и просечно влажан јануар. Умерени мразеви крајем друге и током треће декаде јануара.

Средња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха од 1.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 2.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 5.8ºС. Месечна сума падавина током јануара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 4 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 45 mm.ФЕБРУАР 2018: Блажи и мало сувљи фебруар. Ипак, фебруарска количина падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха од 1.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебруара биће око 8.2ºС. Месечна сума падавина током фебруара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 4 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 29 mm.МАРТ 2018: Мало блажи и просечно влажан март.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности мало изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 4.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту биће мало изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.0ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 1 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 42 mm.АПРИЛ 2018: Мало топлији и просечно влажан април.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 9.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 19.1ºС. Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 3 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 52 mm.МАЈ 2018: Мало топлији и мало сувљи мај. Ипак, средње мајске средње дневне температуре и количине падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају биће мало изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.5ºС. Месечна сума падавина током маја биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 5 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 43 mm.ЈУН 2018: Просечно топао и просечно влажан јун.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити нижа за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 15.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 26.2ºС. Месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 4 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 89 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ