Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

ЈУН 2017: Мало топлији и мало сувљи јун. Ипак, јунска количина падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 17.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима вишим за 1.2ºС у већем делу Србије до 2.0ºС у Војводини у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 28.7ºС. Месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 10 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 83 mm.ЈУЛ 2017: Топлији и сувљи јул. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 18.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 30.5ºС. Месечна сума падавина током јула биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 16 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 29 mm.АВГУСТ 2017: Наставак лета. Топлотни таласи. Топлији и мало сувљи август. Ипак, августовска количина падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности мало изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха од 18.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 30.2ºС. Месечна сума падавина током августа биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 5 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовска сума падавина износиће око 44 mm.СЕПТЕМБАР 2017: Топлији и мало сувљи септембар. Ипак, септембарска количина падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха од 14.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 24.9ºС. Месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 9 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 43 mm.OКТОБАР 2017: Просечно топао и мало сувљи октобар. Михољско лето.

Средња минимална температура ваздуха у октобру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност октобарске средње минималне температуре ваздуха од 9.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобра биће око 18.9ºС. Месечна сума падавина током октобра биће мало испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 8 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини октобрска сума падавина износиће око 31 mm.НОВЕМБАР 2017: Топлији и просечно влажан новембар.

Средња минимална температура ваздуха у новембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност новембарске средње минималне температуре ваздуха од 5.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у новембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вившим за око 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 12.2ºС. Месечна сума падавина током новембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 9 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини новембарска сума падавина износиће око 46 mm.ДЕЦЕМБАР 2017: Блажи и просечно влажан децембар.

Средња минимална температура ваздуха у децембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност децембарске средње минималне температуре ваздуха од 1.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у децембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 6.9ºС. Месечна сума падавина током децембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 2 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини децембарска сума падавина износиће око 49 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ