Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

СЕПТЕМБАР 2021: У већем делу Србије просечно топао и просечно влажан, а у Југозападној, Западној и Јужној Србији, као и у Тимочкој Крајини просечно топао и сувљи септембар. Наставак позног лета током прве две декаде септембра.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити нижа до 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха од 12.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим до 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 22.6ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег просека са нижим вредностима у просеку за око 10 mm, а у Југозападној, Западној и Јужној Србији, као и у Тимочкој Крајини испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 18 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 34 mm.ОКТОБАР 2021: Михољско лето. Просечно топао и просечно влажан октобар.

Средња минимална температура ваздуха у октобру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност октобарске средње минималне температуре ваздуха од 9.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим до 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобра биће око 18.4ºС. Месечна сума падавина током октобра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 9 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини октобарска сума падавина износиће око 36 mm.НОВЕМБАР 2021: Мало блажи и просечно влажан новембар.

Средња минимална температура ваздуха у новембру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност новембарске средње минималне температуре ваздуха од 4.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у новембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 11.4ºС. Месечна сума падавина током новембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 1 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини новембарска сума падавина износиће око 44 mm.ДЕЦЕМБАР 2021: Блажи и просечно влажан децембар.

Средња минимална температура ваздуха у децембру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност децембарске средње минималне температуре ваздуха од 0.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у децембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 6.7ºС. Месечна сума падавина током децембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 5 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини децембарска сума падавина износиће око 47 mm.ЈАНУАР 2022: Блажи и просечно влажан јануар. Слаби или умерени мразеви у трећој декади јануара.

Средња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха око 0.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 5.5ºС. Месечна сума падавина током јануара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 2 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 46 mm.ФЕБРУАР 2022: Блажи и просечно влажан фебруар.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха од 1.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебруара биће око 8.1ºС. Месечна сума падавина током фебруара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 1 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 47 mm.МАРТ 2022: Блажи и просечно влажан март. Мала вероватноћа за појаву јаких мразева у марту.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха око 4.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око12.8ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 7 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 37 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ