Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

ЈАНУАР 2021: Блажи и мало влажнији јануар. Могући умерени до јаки мразеви у другој декади јануара.

ЈСредња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха од 1.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 6.4ºС. Месечна сума падавина током јануара биће мало изнад вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 8 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 56 mm.ФЕБРУАР 2021: Блажи и влажнији фебруар.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха од 2.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебруара биће око 8.3ºС. Месечна сума падавина током фебруара биће изнад вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 13 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 59 mm.МАРТ 2021: Топлији и просечно влажан март. Могућа појава слабих или умерених мразева.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 5.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.5ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 1 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 40 mm.АПРИЛ 2021: Топлији и просечно влажан април, без изгледа за појаву јаких мразева.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 10.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 19.1ºС. Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 8 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 44 mm.МАЈ 2021: Мало топлији и просечно влажан мај. Ипак, средње мајске средње дневне температуре и количине падавина задржаће се у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад или у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.2ºС. Месечна сума падавина током маја биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 2 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 62 mm.ЈУН 2021: Топлији и мало сувљи јун. Ипак, јунске количине падавина задржаће се у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 16.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 27.0ºС. Месечна сума падавина током јуна биће испод или у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 17 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 47 mm.ЈУЛ 2021: Топлији и просечно влажан јул.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулу средње минималне температуре ваздуха од 18.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 24.3ºС. Месечна сума падавина током јула биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 4 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 37 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ