Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

ЈАНУАР 2019: У већем делу Србије хладнији и просечно влажан, а на југозападу Србије хладнији и влажнији јануар. Умерени, понегде и јаки мразеви током прве и треће декаде јануара.

Средња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност бити нижа за 0.5ºС до 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха од -1.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару биће испод вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за 0.5ºС на северу до 1.5ºС на југозападу Србије у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 4.0ºС. Месечна сума падавина током јануара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима вишим за 1 mm на северу до 10 mm на југозападу Србије у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 48 mm.ФЕБРУАР 2019: Блажи и мало влажнији фебруар.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха од 2.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебруара биће око 9.5ºС. Месечна сума падавина током фебруара биће изнад вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 12 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 58 mm.MАРТ 2019: Мало топлији и просечно влажан март. Мала вероватноћа за појаву умерених или јаких мразева у другој половини марта.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 5.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 12.7ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 3 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 44 mm.АПРИЛ 2019: Просечно топао и просечно влажан април.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 9.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 18.7ºС. Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 5 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 54 mm.MАЈ 2019: Мало топлији мај. Мајска количина падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.3ºС. Месечна сума падавина током маја биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 8 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 54 mm.ЈУН 2019: Средња јунска температура и количина падавина у границама вишегодишњг просека.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 16.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће мало изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 27.4ºС. Месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 9 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 54 mm.ЈУЛ 2019: Мало топлији и просечно сув јул.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности мало изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 18.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 29.7ºС. Месечна сума падавина током јула биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 2 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 41 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ