Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

ЈУН 2020: Просечап топао јун уз више падавина. Ипак, јунска количина падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити нижа за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 16.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће мало испод вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 26.3ºС. Месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 4 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 67 mm.ЈУЛ 2020: Топлији и просечно влажан јул. Могући топлотни таласи у другој половини јула.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1,2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 18.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 30.3ºС. Месечна сума падавина током јула биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 14 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 27 mm.АВГУСТ 2020: Топлији и сувљи август. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха од 18.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 2.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 31.2ºС. Месечна сума падавина током августа биће мало испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 14 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовске сума падавина износиће око 42 mm.СЕПТЕМБАР 2020: Просечно топао и сувљи септембар. Наставак позног лета у првој половини септембра.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха од 13.9ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 24.3ºС. Месечна сума падавина током септембра биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку за 20 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 34 mm.ОКТОБАР 2020: Михољско лето. Просечно топао и мало сувљи октобар.

Средња минимална температура ваздуха у октобру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност октобарске средње минималне температуре ваздуха од 9.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобра биће око 18.6ºС. Месечна сума падавина током октобра биће мало испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 11 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини октобарска сума падавина износиће око 32 mm.НОВЕМБАР 2020: Топлији и просечно влажан новембар.

Средња минимална температура ваздуха у новембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност новембарске средње минималне температуре ваздуха од 4.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у новембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 11.9ºС. Месечна сума падавина током новембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 9 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини новембарска сума падавина износиће око 36 mm.ДЕЦЕМБАР 2020: Блажи и просечно влажан децембар.

Средња минимална температура ваздуха у децембару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност децембарске средње минималне температуре ваздуха од 1.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у децембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 7.0ºС. Месечна сума падавина током децембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 4 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини децембарска сума падавина износиће око 49 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ