Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

MАЈ 2019: Свежији и влажнији мај. Мајске кише.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности испод вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити нижа за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 12.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају биће испод вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 22.7ºС. Месечна сума падавина током маја биће изнад вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 11 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 68 mm.ЈУН 2019: У већем делу Србије топлији и просечно влажан, а у Југозападној Србији топлији и влажнији јун.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 17.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 27.5ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 7 mm, а у Југозападној Србији изнад вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 15 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 70 mm.ЈУЛ 2019: Топлотни таласи. Топлији и мало сувљи јул. Ипак, јулска количина падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 19.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 30.7ºС. Месечна сума падавина током јула биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 10 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 31 mm.АВГУСТ 2019: Толотни таласи. Топлији и сувљи август.

Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха од 19.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 2.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 31.6ºС. Месечна сума падавина током августа биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 17 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовска сума падавина износиће око 37 mm.СЕПТЕМБАР 2019: Наставак лета и у првој половини септембра. Топлији и мало сувљи септембар.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха од 14.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 24.8ºС. Месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 15 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 37 mm.ОКТОБАР 2019: Михољско лето. Топлији и мало сувљи октобар.

Средња минимална температура ваздуха у октобру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност октобарске средње минималне температуре ваздуха од 10.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобра биће око 19.4ºС. Месечна сума падавина током октобра биће мало испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 12 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини октобарска сума падавина износиће око 33 mm.НОВЕМБАР 2019: Мало топлији и просечно сув новембар.

Средња минимална температура ваздуха у новембру имаће вредности мало изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност новембарске средње минималне температуре ваздуха од 5.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у новембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 11.9ºС. Месечна сума падавина током новембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 2 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини новембарска сума падавина износиће око 43 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ