Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

МАЈ 2018: Топлији и сувљи мај.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 15.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 3.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 27.0ºС. Мајска сума падавине биће испод вишегодишњег просека са вредностима нижим за 30 mm на северу до 10 mm на југу Србије у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 33 mm.ЈУН 2018: У већем делу земље топлији и сувљи јун. На југу Србије топлији и мало сувљи јун, уз јунску суму падавина у границама вишегодишњег просека. Могућа појава топлотних таласа.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 17.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 2.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 28.8ºС. Месечна сума падавина током јуна у већем делу Србије биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 20 mm у односу на вишегодишњи просек, док ће се на југу Србије задржати у границама вишегодишњг просека, са вредностима у просеку нижим за око 10 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 42 mm.ЈУЛ 2018: Топлији и сувљи јул. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 19.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 2.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 31.5ºС. Месечна сума падавина током јула биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за 10 mm на југу до 20 mm на северу земље у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 21 mm.АВГУСТ 2018: Наставак лета. Топлотни таласи. Топлији и мало сувљи август.

Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха од 19.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 2.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 31.2ºС. Месечна сума падавина током августа биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 15 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовска сума падавина износиће око 32 mm.СЕПТЕМБАР 2018: Просечно топао и просечно сув септембар.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха од 13.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 23.3ºС. Месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 1 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 52 mm.ОКТОБАР 2018: Просечно топао и просечно сув октобар. Михољско лето.

Средња минимална температура ваздуха у октобру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност октобарске средње минималне температуре ваздуха од 9.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобру биће око 18.3ºС. Месечна сума падавина током октобра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 4 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини октобарска сума падавина износиће око 36 mm.НОВЕМБАР 2018: Топлији и мало сувљи новембар. Ипак, месечне суме падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у новембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност новембарске средње минималне температуре ваздуха од 5.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у новембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 12.4ºС. Месечна сума падавина током новембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 18 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини новембарска сума падавина износиће око 37 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ