Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

СЕПТЕМБАР 2018: Топлији и просечно сув септембар.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха од 14.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће мало изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 24.1ºС. Месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 10 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 65 mm.ОКТОБАР 2018: Просечно топао и просечно сув октобар. Михољско лето.

Средња минимална температура ваздуха у октобру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност октобарске средње минималне температуре ваздуха од 9.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобру биће око 18.2ºС. Месечна сума падавина током октобра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 6 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини октобарска сума падавина износиће око 39 mm.НОВЕМБАР 2018: Топлији и просечно сув новембар.

Средња минимална температура ваздуха у новембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност новембарске средње минималне температуре ваздуха од 5.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у новембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 12.3ºС. Месечна сума падавина током новембра задржаће се у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 2 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини новембарска сума падавина износиће око 45 mm.ДЕЦЕМБАР 2018: Блажи и просечно влажан децембар.

Средња минимална температура ваздуха у децембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност децембарске средње минималне температуре ваздуха од 1.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у децембару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 8.3ºС. Месечна сума падавина током децембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 1 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини децембарска сума падавина износиће око 46 mm.ЈАНУАР 2019: Средња јануарска температура ваздуха и количина падавина у границама вишегодишњег просека. Умерени мразеви крајем друге и током треће декаде јануара.

Средња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности испод вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити нижа за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха од -1.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 5.1ºС. Месечна сума падавина током јануара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 10 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 58 mm.ФЕБРУАР 2019: Блажи и просечно влажан фебруар.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха од 2.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебруара биће око 8.0ºС. Месечна сума падавина током фебруара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 9 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 55 mm.MАРТ 2019: Просечно топао и просечно влажан март. Мала вероватноћа за појаву умерених или јаких мразева у другој половини марта.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 4.9ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.0ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 36 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ