Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

СЕПТЕМБАР 2020: Топлији и мало сувљи септембар. Наставак позног лета до краја друге декаде септембра.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха од 14.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 24.2ºС. Месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за 2 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 54 mm.ОКТОБАР 2020: Михољско лето. Топлији и просечно влажан октобар.

Средња минимална температура ваздуха у октобру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност октобарске средње минималне температуре ваздуха од 10.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће изнад или у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобра биће око 19.2ºС. Месечна сума падавина током октобра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 5 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини октобарска сума падавина износиће око 41 mm.НОВЕМБАР 2020: Топлији новембар. Новембарска количина падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у новембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност новембарске средње минималне температуре ваздуха од 5.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у новембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 12.0ºС. Месечна сума падавина током новембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини новембарска сума падавина износиће око 40 mm.ДЕЦЕМБАР 2020: Блажи и мало сувљи децембар.

Средња минимална температура ваздуха у децембару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност децембарске средње минималне температуре ваздуха од 0.9ºС. Средња максимална температура ваздуха у децембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 7.4ºС. Месечна сума падавина током децембра биће испод или у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 15 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини децембарска сума падавина износиће око 31 mm.ЈАНУАР 2021: Блажи и мало сувљи јануар. Могући умерени мразеви у трећој декади јануара.

Средња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха од -0.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 4.9ºС. Месечна сума падавина током јануара биће испод или у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 12 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 36 mm.ФЕБРУАР 2021: Блажи и просечно влажан фебруар.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха од 1.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебруара биће око 8.1ºС. Месечна сума падавина током фебруара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 2 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 44 mm.МАРТ 2021: Блажи март са месечном количином падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 5.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту биће мало изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.2ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 2 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 43 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ