Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

ДЕЦЕМБАР 2021: Просечно хладан и просечно влажан децембар.

Средња минимална температура ваздуха у децембру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност децембарске средње минималне температуре ваздуха од 0.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у децембру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 6.2ºС. Месечна сума падавина током децембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 5 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини децембарска сума падавина износиће око 55 mm.ЈАНУАР 2022: Мало хладнији и сувљи јануар. Ипак, средња јануарска средња дневна температура у границама вишегодишњег просека уз слабе или умерене мразеве.

Средња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности испод вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити нижа за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха око -1.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 4.5ºС. Месечна сума падавина током јануара биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 7 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 35 mm.ФЕБРУАР 2022: Блажи фебруар. Мала вероватноћа за појаву јаких мразева. Фебруарска количина падавина мања, али ипак у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха од 1.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебруара биће око 9.0ºС. Месечна сума падавина током фебруара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 14 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 33 mm.МАРТ 2022: Блажи и просечно влажан март. Мала вероватноћа за појаву јаких мразева у марту.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха око 5.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.4ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 36 mm.АПРИЛ 2022: Топлији и мало сувљи април.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности мало изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха око 9.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 19.4ºС. Месечна сума падавина током априла биће испод или у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 9 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 43 mm.МАЈ 2022: Мало топлији и мало сувљи мај.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад или у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха око 13.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.6ºС. Месечна сума падавина током маја биће испод или у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 16 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 44 mm.ЈУН 2022: Топлији и просечно влажан јун.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха око 16.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 27.1ºС. Месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 68 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ