Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

МАРТ 2017: Топлији и просечно влажан март. Слаби јутарњи мразеви.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 4.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 14.1ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 5 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 37 mm.АПРИЛ 2017: Мало топлији и просечно влажан април.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 9.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 18.7ºС. Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 6 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 60 mm.МАЈ 2017: Мало топлији мај са мање падавина. Ипак мајска количина падавина у границама вишегодишњег просека. Мајске кише.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.6ºС. Месечна сума падавина током маја биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 7 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 43 mm.ЈУН 2017: Мало топлији и просечно влажан јун.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 16.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 27.0ºС. Месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 6 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 87 mm.ЈУЛ 2017: Топлији и мало сувљи јул. Могући топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 18.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 28.8ºС. Месечна сума падавина током јула биће мало испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 7 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 38 mm.АВГУСТ 2017: Наставак лета. Топлији и сувљи август. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха од 18.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 30.1ºС. Месечна сума падавина током августа биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 15 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовска сума падавина износиће око 35 mm.СЕПТЕМБАР 2017: Топлији и просечно влажан септембар.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха од 14.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 24.6ºС. Месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 5 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 57 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ