Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

МАРТ 2020: Топлији и просечно влажан март. Мала вероватноћа за појаву јаких мразева.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 6.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 14.1ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 6 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 46 mm.АПРИЛ 2020: Топлији и просечно влажан април. Мала вероватноћа за појаву умерених и јаких мразева првој половини априла.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 10.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 19.6ºС. Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 5 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 47 mm.МАЈ 2020: Мало топлији и просечно влажан мај.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.5ºС. Месечна сума падавина током маја биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 6 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 55 mm.ЈУН 2020: Топлији и просечно влажан јун.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 17.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 28.1ºС. Месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 5 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 58 mm.ЈУЛ 2020: Топлији и сувљи јул.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 19.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 30.5ºС. Месечна сума падавина током јула биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 13 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 28 mm.АВГУСТ 2020: Топлији и сувљи август. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха од 19.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 2.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 31.4ºС. Месечна сума падавина током августа биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 14 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовске сума падавина износиће око 40 mm.СЕПТЕМБАР 2020: Просечно топао и просечно влажан септембар.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха од 13.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће мало испод вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 23.2ºС. Месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 3 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 51 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ