Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

ЈАНУАР 2020: Блажи и сувљи јануар. Слаби или умерени мразеви.

Средња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха од 0.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 3.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 6.8ºС. Месечна сума падавина током јануара биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 21 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 27 mm.ФЕБРУАР 2020: Блажи и просечно влажан фебруар.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха од 2.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 2.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебуара биће око 8.9ºС. Месечна сума падавина током фебруара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 8 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 38 mm.МАРТ 2020: Топлији и мало сувљи влажан март.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 5.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.7ºС. Месечна сума падавина током марта биће мало испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 11 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 30 mm.АПРИЛ 2020: Топлији и мало сувљи април. Мала вероватноћа за појаву јаких мразева првој половини априла.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности мало изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 10.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 19.8ºС. Месечна сума падавина током априла биће мало испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 11 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 41 mm.МАЈ 2020: Мало топлији и мало сувљи мај. Ипак, средња месечна количина падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.9ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.9ºС. Месечна сума падавина током маја биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 12 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 49 mm.ЈУН 2020: Топлији и мало сувљи јун.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 17.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 27.6ºС. Месечна сума падавина током јуна биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 12 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 51 mm.ЈУЛ 2020: Мало топлији и просечно влажан јул.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 19.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 30.3ºС. Месечна сума падавина током јула биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 4 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 37 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ