Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

МАРТ 2018: Просечно топао и влажнији влажан март са чешћом појавом кише.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 3.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту биће испод вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 12.0ºС. Месечна сума падавина током марта биће изнад вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим око 27 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 68 mm.АПРИЛ 2018: Просечно топао и просечно влажан април.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 9.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 18.6ºС. Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 2 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 56 mm.МАЈ 2018: У већем делу земље топлији и просечно влажан, а на југу и југозападу Србије топлији и сувљи мај. Мајске кише.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.9ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.8ºС. Месечна сума падавина током маја у већем делу Србије биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 3 mm, док ће на југу и југозападу Србије бити испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 10 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 47 mm.ЈУН 2018: Просечно топао и мало сувљи јун. Ипак, јунске суме падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 15.9ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 26.3ºС. Месечна сума падавина током јуна биће мало испод или у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 14 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 79 mm.ЈУЛ 2018: Топлији и просечно сув јул. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 18.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 29.2ºС. Месечна сума падавина током јула задржаће се у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 4 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 41 mm.АВГУСТ 2018: Просечно топао и просечно сув август уз могућност појаве топлотног таласа.

Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха од 18.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 28.6ºС. Месечна сума падавина током августа биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 4 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовска сума падавина износиће око 46 mm.СЕПТЕМБАР 2018: Просечно топао септембар са месечном сумом падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха од 13.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 24.3ºС. Месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 1 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 51 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ