Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

ОКТОБАР 2019: Михољско лето. Просечно топао и просечно сув октобар.

Средња минимална температура ваздуха у октобру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку у Војводини бити нижа за око 0.3ºС, док ће у осталом делу Србије бити за 0.3ºС виша у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност октобарске средње минималне температуре ваздуха од 9.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобра биће око 17.7ºС. Месечна сума падавина током октобра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 5 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини октобарска сума падавина износиће око 48 mm.НОВЕМБАР 2019: Топлији и просечно влажан новембар.

Средња минимална температура ваздуха у новембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност новембарске средње минималне температуре ваздуха од 5.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у новембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 12.2ºС. Месечна сума падавина током новембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини новембарска сума падавина износиће око 39 mm.ДЕЦЕМБАР 2019: Блажи и просечно влажан децембар.

Средња минимална температура ваздуха у децембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност децембарске средње минималне температуре ваздуха од 1.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у децембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 7.9ºС. Месечна сума падавина током децембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 5 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини децембарска сума падавина износиће око 47 mm.ЈАНУАР 2020: Блажи и сувљи јануар. Слаби или умерени мразеви у трећој декади јанаура.

Средња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха од 1.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 2.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 7.1ºС. Месечна сума падавина током јануара биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 12 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 36 mm.ФЕБРУАР 2020: Блажи фебруар. Средња месечна количина падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха од 2.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебуара биће око 9.0ºС. Месечна сума падавина током фебруара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 3 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 43 mm.МАРТ 2020: Топлији и просечно влажан март.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 5.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.2ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 1 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 42 mm.АПРИЛ 2020: Средња месечна температура и количина падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредностиу границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 9.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 18.7ºС. Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 1 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 53 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ