Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

ДЕЦЕМБАР 2016: Мало блажи и сувљи децембар, повремено уз периоде хладног времена.

Средња минимална температура ваздуха у децембру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност децембарске средње минималне температуре ваздуха од 0.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у децембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 6.3ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током децембра биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 15 mm, а у планинским пределима југозападне Србије нижим чак за око 25 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини децембарска сума падавина износиће око 36 mm. ЈАНУАР 2017: Мало блажи, али просечно влажан јануар. Повремено ће бити услова за појаву периода хладног времена праћеног умереним јутарњим мразевима, поготово током треће декаде јануара.

Средња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха од -0.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 4.4ºС. Месечна сума падавина током јануара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 2 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 42 mm.ФЕБРУАР 2017: Просечно хладан и просечно влажан фебруар.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха од 0.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебруара биће око 6.6ºС. Месечна сума падавина током фебруара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 2 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 31 mm.МАРТ 2017: Топлији и просечно влажан март.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 4.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.2ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 3 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 38 mm.АПРИЛ 2017: Просечно топао и просечно влажан април. Појава јутарњих мразева, поготово у првој половини априла.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 8.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 18.4ºС. Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 6 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 49 mm.МАЈ 2017: Топлији и сувљи мај.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.5ºС. Месечна сума падавина током маја биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 12 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 38 mm.ЈУН 2017: Топлији и мало сувљи јун. Ипак, јунска сума падавина задржаће се у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 16.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 27.1ºС. Месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 10 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 83 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ