Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

МАЈ 2017: Просечно топао и просечно влажан мај. Мајске кише.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.4ºС. Месечна сума падавина током маја биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим од 3 mm на истоку до 10 mm на југозападу Србије у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 42 mm.ЈУН 2017: Мало топлији и мало сувљи јун.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 16.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима вишим за 0.6ºС у већем делу Србије до 1.0ºС на југу земље у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 27.0ºС. Месечна сума падавина током јуна биће мало испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 15 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 80 mm.ЈУЛ 2017: Топлији и сувљи јул. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 18.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 30.2ºС. Месечна сума падавина током јула биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 15 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 30 mm.АВГУСТ 2017: Наставак лета. Топлотни таласи. Топлији и мало сувљи август. Ипак, августовска количина падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха од 18.9ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 30.1ºС. Месечна сума падавина током августа биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 7 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовска сума падавина износиће око 43 mm.СЕПТЕМБАР 2017: Топлији и мало сувљи септембар. Ипак, септембарска количина падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности мало изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха од 14.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 24.7ºС. Месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 3 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 49 mm.OКТОБАР 2017: Просечно топао и просечно влажан октобар. Михољско лето.

Средња минимална температура ваздуха у октобру имаће вредности мало изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност октобарске средње минималне температуре ваздуха од 9.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће иу границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобра биће око 19.1ºС. Месечна сума падавина током октобра биће мало испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 6 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини октобрска сума падавина износиће око 33 mm.НОВЕМБАР 2017: Средња новембарска температура и месечна количина падавнна у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у новембру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити нижа за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност новембарске средње минималне температуре ваздуха од 3.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у новембру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 10.6ºС. Месечна сума падавина током новембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за око 5 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини новембарска сума падавина износиће око 60 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ