Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

МАРТ 2021: Мало топлији и мало сувљи март. Ипак мартовска сума падавина у границама вишегодишњег просека. Могућа појава слабих или умерених мразева.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 4.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.4ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 11 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 30 mm.АПРИЛ 2021: Топлији и просечно влажан април. Нема изгледа за појаву јаких јутарњих мразева.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 10.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 19.1ºС. Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 4 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 48 mm.МАЈ 2021: Топлији и просечно влажан мај. Мање падавина, ипак падавине у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.9ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.8ºС. Месечна сума падавина током маја биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 6 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 55 mm.ЈУН 2021: Топлији и мало сувљи јун.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 16.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 26.7ºС. Месечна сума падавина током јуна биће испод или у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 8 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 54 mm.ЈУЛ 2021: Топлији и веома сув јул. Могућа појава топлотног таласа.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 18.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 30.2ºС. Месечна сума падавина током јула биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 25 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 19 mm.АВГУСТ 2021: Топлији и мало сувљи август уз појаву топлотних таласа.

Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха од 18.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 30.6ºС. Месечна сума падавина током августа биће испод или у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 11 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовска сума падавина износиће око 43 mm.СЕПТЕМБАР 2021: Просечно топао и мало сувљи септембар. Ипак, септембарска сума падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности изнад или у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха од 14.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће иу границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 23.9ºС. Месечна сума падавина током септембра биће испод или у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 11 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 43 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ