Прогноза водостаја: ПЕТАК  29.08.2014  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК 
29.08. 30.08. 31.08. 01.09. 02.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 190 178 177 180 180 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 276 265 263 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 257 245 242 241 242 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 265 259 250 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 243 236 229 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 330 326 322 318 314 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 344 340 336 332 328 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 190 197 201 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 251 256 260 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 270 264 259 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 274 264 251 239 228 650 750
 САВА  ШАБАЦ 140 130 118 106 95 400 500
 САВА  БЕОГРАД 276 272 268 264 260 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -96 -98 -99 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -65 -65 -66 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 22 22 21 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -292 -295 -296 -298 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -115 -112 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -103 -104 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 29.08.2014. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању до Сланкамена, низводно у стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредна два дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна два дана.

Водостај на Дунаву је у домену средњих и средње високих вредности, на Сави у домену средње високих, на Тиси у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за август.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 19.5 °C, на Тиси око 23.4 °C, на Сави око 19.0 °C, на банатским водотоцима од 18.0 °C до 21.8 °C и на Великој Морави око 20.5 °C, што је око просечних вредности температура воде за август.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Latinica    English English