Прогноза водостаја: ЧЕТВРТАК  19.09.2019  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК 
19.09. 20.09. 21.09. 22.09. 23.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 43 30 20 15 12 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 114 100 80 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 112 96 81 79 74 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 143 125 111 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 125 106 94 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 229 220 215 212 211 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 261 252 247 244 248 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 170 169 169 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 242 242 242 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 157 145 135 126 121 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 44 39 36 33 30 650 750
 САВА  ШАБАЦ -62 -66 -68 -70 -72 400 500
 САВА  БЕОГРАД 183 174 170 167 166 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -161 -155 -153 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -138 -131 -129 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -33 -28 -25 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -358 -352 -347 -343 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -156 -158 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -130 -128 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 19.09.2019. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у опадању са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву, Тиси и на Сави су у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за септембар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 20.6 °С, на Сави око 22.3 °С, на Великој Морави око 20.0 °С, на Тиси око 21.4 °С и на банатским водотоцима око 21.2 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за септембар.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ