Прогноза водостаја: УТОРАК  27.09.2016  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
27.09. 28.09. 29.09. 30.09. 01.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 139 116 91 70 65 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 210 180 152 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 186 164 150 132 120 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 207 189 172 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 187 177 157 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 266 264 260 250 240 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 288 286 282 272 262 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 165 167 170 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 228 229 231 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 206 202 192 182 177 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 116 107 98 85 73 650 750
 САВА  ШАБАЦ 8 -1 -10 -23 -35 400 500
 САВА  БЕОГРАД 217 214 210 200 190 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -133 -130 -133 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -146 -143 -146 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -1 -2 0 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -343 -344 -341 -345 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -139 -132 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -118 -109 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 27.09.2016. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у опадању до Новог Сада, низводно у стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна два дана.

Водостаји на Дунаву и на Сави су у домену средњих и средње ниских, на Тиси у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за септембар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 18.2 °С, на Сави око 18.1 °С, на Великој Морави око 16.2 °С, на Тиси око 19.5 °С и на банатским водотоцима око 16.0 °С, што је нешто изнад просечних вредности температура воде за септембар.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ