Прогноза водостаја: СУБОТА  25.10.2014  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СУБОТА   НЕДЕЉА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК 
25.10. 26.10. 26.10. 27.10. 28.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 173 280 360 390 410 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 250 349 418 450 468 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 221 310 400 435 450 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 214 253 297 358 395 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 210 244 297 350 390 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 342 374 406 441 476 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 356 388 420 455 490 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 230 238 248 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 282 288 296 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 272 297 332 382 420 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 384 455 525 570 590 650 750
 САВА  ШАБАЦ 231 299 369 417 437 400 500
 САВА  БЕОГРАД 289 321 353 388 423 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -13 -25 -45 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -1 -5 -19 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 136 130 105 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -215 -200 -205 -205 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -41 -56 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -1 -11 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 25.10.2014. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у већем порасту са тенденцијом већег пораста наредна три дана, затим мањег пораста.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом мањег пораста наредна два дана.
Водостај Саве је у већем порасту са тенденцијом већег пораста наредна три дана, затим мањег пораста.
Водостај Велике Мораве је у порасту са тенденцијом мањег опадања до Ћуприје, низводно мањег пораста наредна три дана.

Водостај на Дунаву, Тиси и Сави је у домену средње високих вредности, а на Великој Морави у домену средњих вредности за октобар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 14.6 °C, на Тиси око 15.0 °C, на Сави око 13.5 °C, а на банатским водотоцима и на Великој Морави око 12.0 °C што је нешто испод просечних вредности температура воде за октобар.Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Latinica    English English