Прогноза водостаја: ЧЕТВРТАК  25.04.2019  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК 
25.04. 26.04. 27.04. 28.04. 29.04.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 127 137 144 156 160 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 184 195 201 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 166 175 188 198 205 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 188 192 198 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 194 200 213 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 294 284 279 279 284 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 312 302 297 297 302 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 206 202 198 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 267 264 261 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 240 232 227 230 241 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 226 210 197 189 185 650 750
 САВА  ШАБАЦ 93 79 67 62 60 400 500
 САВА  БЕОГРАД 250 240 235 235 240 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -93 -103 -105 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -23 -33 -35 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 60 58 54 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -305 -309 -312 -315 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -95 -96 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -61 -68 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 25.04.2019. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Саве је у опадању са тенденцијом опадања наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем порасту и стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна три дана.

Водостај на Дунаву, Тиси и Сави је у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за април.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 14.8 °С, на Сави око 14.4 °С, на Великој Морави око 13.8 °С, на Тиси око 13.7 °С и на банатским водотоцима око 13.0 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за април.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ