Прогноза водостаја: СУБОТА  22.11.2014  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА 
22.11. 23.11. 24.11. 25.11. 26.11.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 179 201 211 210 206 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 272 300 315 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 260 270 282 295 298 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 261 267 276 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 258 262 273 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 375 377 379 383 386 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 384 386 388 390 392 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 185 185 184 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 251 252 252 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 295 296 308 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 438 436 430 422 412 650 750
 САВА  ШАБАЦ 287 290 285 278 270 400 500
 САВА  БЕОГРАД 323 325 327 331 334 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН 7 -3 -11 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 25 19 9 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 171 163 142 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -179 -165 -170 -177 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ 51 24 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -33 -41 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 22.11.2014. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем порасту до Богојева, низводно у стагнацији са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна два дана.
Водостај Саве је у мањем порасту са тенденцијом мањег пораста наредна два дана, затим стагнације.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији до Ћуприе, низводно у умереном порасту са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна три дана.

Водостај на Дунаву и Сави је у домену средње високих вредности, на Тиси у домену средњих, а на Великој Морави у домену средње ниских и ниских вредности за новембар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 10.0°С, на Тиси око 9.0 °С, на Сави око 10.4 °С, на банатским водотоцима од 7.0 °С до 9.0 °С, а на Великој Морави око 8.5 °С што је изнад просечних вредности температура воде за новембар.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Latinica    English English