Прогноза водостаја: ПЕТАК  17.11.2017  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК 
17.11. 18.11. 19.11. 20.11. 21.11.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 227 255 250 227 195 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 280 307 305 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 252 287 300 283 260 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 240 276 297 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 227 258 277 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 312 327 344 354 359 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 326 341 358 368 373 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 207 226 240 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 262 279 292 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 265 290 307 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 305 326 342 349 348 650 750
 САВА  ШАБАЦ 151 171 187 193 192 400 500
 САВА  БЕОГРАД 267 282 299 309 314 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -157 -154 -155 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -107 -105 -105 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 1 5 7 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -332 -328 -326 -326 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -132 -131 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -115 -115 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 17.11.2017. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у порасту до Сланкамена, низводно у стагнацији са тенденцијом пораста наредна три дана.
Водостај Тисе је у мањем порасту са тенденцијом пораста наредна два дана.
Водостај Саве је у порасту са тенденцијом пораста наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостај на Дунаву и на Сави је у домену средњих, на Тиси је у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за новембар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 8.4 °С, на Сави око 9.3 °С, на Великој Морави око 8.8 °С, на Тиси око 7.6 °С и на банатским водотоцима око 8.5 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за новембар.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ