Прогноза водостаја: УТОРАК  03.03.2015  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
03.03. 04.03. 05.03. 06.03. 07.03.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 235 226 215 228 259 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 316 308 300 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 291 280 270 260 275 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 295 293 283 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 307 311 304 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 426 431 433 433 431 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 428 433 435 435 433 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 242 256 268 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 287 297 307 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 368 376 379 374 364 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 529 532 541 555 580 650 750
 САВА  ШАБАЦ 376 379 388 400 420 400 500
 САВА  БЕОГРАД 375 380 384 387 393 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН 27 40 48 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 95 107 116 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 205 215 224 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -107 -107 -100 -100 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ 21 45 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА 29 41 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 03.03.2015. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији и мањем порасту са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна два дана, затим пораста.
Водостај Тисе је у мањем порасту са тенденцијом мањег пораста наредна четири дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у опадњу са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредна два дана.

Водостај на Дунаву је домену средњих и средње високих, на Тиси у домену средње ниских, на Сави у домену средње високих, а на Великој Морави у домену средњих и средње ниских вредности за март.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 5.8°С, на Сави око 6.0 °С, на Тиси око 5.5 °С, на банатским водотоцима око 7.0 °С и на Великој Морави око 7.4 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за март.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Latinica    English English