Прогноза водостаја: ПОНЕДЕЉАК  05.12.2016  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК 
05.12. 06.12. 07.12. 08.12. 09.12.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 78 70 62 56 50 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 146 138 130 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 130 122 118 114 110 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 152 147 142 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 162 158 151 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 303 300 295 290 283 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 325 322 318 313 306 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 189 181 180 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 242 237 235 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 227 224 218 213 208 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 243 228 213 202 192 650 750
 САВА  ШАБАЦ 120 107 93 82 72 400 500
 САВА  БЕОГРАД 259 254 249 244 237 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -93 -98 -105 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -37 -42 -49 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 48 42 36 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -283 -295 -302 -309 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -93 -110 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -93 -97 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 05.12.2016. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у опадању са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у опадању са тенденцијом мањег опадања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву и на Сави су у домену средње ниских и средњих, на Тиси у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за децембар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 4.5°С, на Сави око 6.8 °С, на Великој Морави око 3.0 °С, на Тиси око 3.5 °С и на банатским водотоцима око 2.0 °С, што је око и нешто испод просечних вредности температура воде за децембар.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ