Прогноза водостаја: УТОРАК  28.04.2015  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
28.04. 29.04. 30.04. 01.05. 02.05.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 179 172 167 178 193 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 248 241 235 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 219 208 204 195 204 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 233 227 222 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 226 219 211 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 300 282 270 260 255 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 305 288 276 266 261 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 215 203 198 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 267 258 250 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 269 259 249 244 239 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 290 282 279 284 296 650 750
 САВА  ШАБАЦ 154 146 143 148 158 400 500
 САВА  БЕОГРАД 250 232 222 214 210 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН 10 7 11 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 82 80 83 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 182 177 178 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -155 -160 -162 -162 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ 13 15 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА 5 4 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 28.04.2015. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у опадању са тенденцијом мањег опадања наредна два дана, затим мањег пораста.
Водостај Тисе је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна два дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна два дана, затим мањег пораста.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна два дана.

Водостај на Дунаву, Тиси и на Сави је домену средње ниских, а на Великој Морави у домену средње ниских и средњих вредности за април.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 14.8 °С, на Сави око 14.6 °С, на Тиси око 14.0 °С, на банатским водотоцима око 16.5 °С и на Великој Морави око 14.6 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за април.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ