Прогноза водостаја: СУБОТА  25.01.2020  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА 
25.01. 26.01. 27.01. 28.01. 29.01.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 12 11 9 7 4 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 69 67 65 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 68 66 63 60 59 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 88 87 86 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 74 73 72 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 214 211 209 207 205 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 243 241 239 237 235 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 154 155 154 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 230 231 230 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 123 121 119 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 117 116 114 110 106 650 750
 САВА  ШАБАЦ -6 -7 -8 -10 -12 400 500
 САВА  БЕОГРАД 171 169 167 165 163 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -156 -157 -158 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -90 -91 -92 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -21 -23 -25 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -367 -369 -370 -371 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -132 -135 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -138 -142 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 25.01.2020. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву, Сави и Тиси су у домену ниских и средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за јануар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 2.2 °С, на Сави око 3.8 °С, на Великој Морави око 1.0 °С, на Тиси око 1.3 °С и на банатским водотоцима око 0.3 °С, што је око просечних вредности температура воде за јануар.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ