Прогноза водостаја: ЧЕТВРТАК  30.06.2016  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК 
30.06. 01.07. 02.07. 03.07. 04.07.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 372 400 406 376 346 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 460 482 497 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 420 430 458 474 460 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 402 409 424 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 391 387 402 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 395 388 386 393 406 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 408 402 400 407 419 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 256 236 216 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 298 283 270 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 407 398 406 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 211 197 186 176 170 650 750
 САВА  ШАБАЦ 95 84 74 65 56 400 500
 САВА  БЕОГРАД 343 337 335 342 354 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -101 -110 -117 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -64 -73 -81 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 41 32 23 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -265 -274 -283 -291 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -115 -120 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -84 -90 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 30.06.2016. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у порасту до Апатина низводно у опадања са тенденцијом пораста наредна два дана, а затим опадања.
Водостај Тисе је у опадању са тенденцијом опадања наредна три дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у опадању са тенденцијом мањег опадања наредна два дана.

Водостај на Дунаву у домену средње високих вредности, на Сави и Тиси је у домену средњих вредности, а на Великој Морави у домену средње ниских вредности за јун.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 22.1 °С, на Сави око 22.0 °С, на Великој Морави око 23.2 °С, на Тиси око 23.8 °С и на банатским водотоцима око 20.9 °С, што је изнад просечних вредости температура воде за јун.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ