Прогноза водостаја: СУБОТА  22.07.2017  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА 
22.07. 23.07. 24.07. 25.07. 26.07.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 54 40 37 41 40 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 115 102 98 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 97 83 77 79 81 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 131 122 112 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 112 106 98 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 222 222 219 214 209 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 254 254 251 245 239 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 186 186 185 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 254 254 253 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 146 141 134 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 50 45 37 32 30 650 750
 САВА  ШАБАЦ -67 -72 -78 -82 -84 400 500
 САВА  БЕОГРАД 174 176 172 167 161 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -149 -151 -153 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -94 -95 -97 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -8 -8 -10 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -362 -360 -362 -364 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -141 -144 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -129 -131 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 22.07.2017. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању до Бачке Паланке, низводно у стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у стагнацији и мањем порасту са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна три дана.

Водостај на Дунаву, Сави и на Великој Морави водостаји су у домену средње ниских и ниских вредности, а на Тиси је у домену средње ниских вредности за јул.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 25.7 °С, на Сави око 27.0 °С, на Великој Морави око 24.5 °С, на Тиси око 26.3 °С и на банатским водотоцима око 26.5°С, што је изнад просечних вредности температура воде за јул.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ