Прогноза водостаја: НЕДЕЉА  28.05.2017  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК 
28.05. 29.05. 30.05. 31.05. 01.06.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 180 183 180 177 174 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 244 244 243 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 207 208 209 209 207 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 226 224 224 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 214 210 209 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 321 316 311 310 305 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 339 334 330 328 323 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 207 211 214 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 268 269 271 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 264 262 260 262 260 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 233 221 210 197 185 650 750
 САВА  ШАБАЦ 112 110 100 90 80 400 500
 САВА  БЕОГРАД 277 272 267 265 260 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -25 -25 -30 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 33 33 28 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 131 142 142 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -235 -222 -218 -217 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -19 -9 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -19 -28 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 28.05.2017. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем порасту са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредног дана, затим опадања.

Водостај на Дунаву и на Сави је у домену средње ниских и средњих, а на Тиси у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских и средње ниских вредности за мај.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 19.0 °С, на Сави око 18.3 °С, на Великој Морави око 17.0 °С, на Тиси око 20.3 °С и на банатским водотоцима око 20.5 °С, што је око и нешто изнад просечних вредности температура воде за мај.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ