Прогноза водостаја: ПОНЕДЕЉАК  20.09.2021  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК 
20.09. 21.09. 22.09. 23.09. 24.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 45 58 80 90 102 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 88 102 112 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 83 89 99 109 110 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 108 108 109 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 81 82 85 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 206 204 204 206 211 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 245 243 243 245 250 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 176 176 176 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 246 246 246 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 120 122 125 136 148 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 4 0 -4 -6 -3 650 750
 САВА  ШАБАЦ -103 -107 -111 -113 -110 400 500
 САВА  БЕОГРАД 163 161 161 163 168 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -206 -204 -200 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -96 -94 -90 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -39 -37 -33 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -369 -369 -363 -360 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -133 -128 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -155 -150 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 20.09.2021. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву су у домену средње ниских, на Тиси у домену средњих, а на Сави и Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 20.0 °С, на Сави око 21.4 °С, на Великој Морави око 19.0 °С, на Тиси око 21.0 °С и на банатским водотоцима око 20.8 °С, што је око просечних вредности температура воде за ово доба године.
Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ