Прогноза водостаја: ПЕТАК  25.09.2020  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК 
25.09. 26.09. 27.09. 28.09. 29.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН -9 -7 6 20 57 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 51 52 63 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 60 54 57 65 90 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 98 80 75 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 80 65 60 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 212 208 206 206 208 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 250 246 244 244 246 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 180 181 181 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 251 252 253 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 123 113 106 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 52 62 57 55 54 650 750
 САВА  ШАБАЦ -70 -63 -67 -69 -70 400 500
 САВА  БЕОГРАД 169 165 163 163 165 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -181 -175 -165 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -91 -85 -75 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -12 -17 -8 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -366 -359 -360 -347 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -126 -120 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -138 -137 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 25.09.2020. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом стагнације наредна два дана, а затим пораста.
Водостај Тисе је у мањем порасту са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем порасту са тенденцијом мањег пораста наредна три дана.

Водостаји на Тиси су у домену средњих, на Дунаву и Сави у домену средње ниских, а на Великој Морави су у домену ниских вредности за септембар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 19.5 °С, на Сави око 21.5 °С, на Великој Морави око 16.8 °С, на Тиси око 21.2 °С и на банатским водотоцима око 18.5 °С, што је нешто изнад просечних вредности температура воде за септембар.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ