Прогноза водостаја: ЧЕТВРТАК  09.04.2020  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК 
09.04. 10.04. 11.04. 12.04. 13.04.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 24 16 14 17 20 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 101 97 95 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 82 77 75 79 82 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 109 97 89 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 109 100 93 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 243 238 233 228 223 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 271 266 261 256 251 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 184 178 174 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 246 242 238 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 161 153 145 141 135 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 145 144 140 137 130 650 750
 САВА  ШАБАЦ 28 27 23 20 14 400 500
 САВА  БЕОГРАД 199 194 189 184 179 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -99 -111 -115 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 4 -8 -12 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 88 79 74 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -269 -279 -282 -286 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -21 -38 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -97 -101 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 09.04.2020. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна три дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна два дана.

Водостаји на Дунаву, Сави су у домену ниских и средње ниских, на Тиси у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за април.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 11.1 °С, на Сави око 12.1 °С, на Великој Морави око 8.0 °С, на Тиси око 10.0 °С и на банатским водотоцима око 11.8 °С, што је око просечних вредности температура воде за април. .


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ