Прогноза водостаја: ЧЕТВРТАК  26.03.2015  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК 
26.03. 27.03. 28.03. 29.03. 30.03.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 122 125 126 126 126 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 188 191 193 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 165 168 171 176 180 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 191 191 192 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 212 211 212 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 350 349 348 350 354 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 362 362 360 359 359 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 190 188 187 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 256 255 254 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 273 270 270 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 383 382 392 412 432 650 750
 САВА  ШАБАЦ 235 232 242 262 282 400 500
 САВА  БЕОГРАД 303 302 302 304 308 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН 95 105 112 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 145 158 165 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 287 298 304 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -45 -26 -18 -13 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ 112 118 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА 75 85 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 26.03.2015. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом стагнације наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна два дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом стагнације наредног дана, а затим пораста.
Водостај Велике Мораве је у порасту са тенденцијом мањег пораста наредна два дана.

Водостај на Дунаву је домену средње ниских и средњих, на Тиси у домену средње ниских, на Сави у домену средњих, а на Великој Морави у домену средње високих и средњих вредности за март.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 9.2 °С, на Сави око 8.5°С, на Тиси око 8.7°С, на банатским водотоцима око 9.5 °С и на Великој Морави око 7.5 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за март.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English