Прогноза водостаја: УТОРАК  07.07.2020  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
07.07. 08.07. 09.07. 10.07. 11.07.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 328 325 309 285 270 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 394 392 380 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 359 350 330 307 290 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 346 350 347 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 343 348 345 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 374 376 378 376 371 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 388 390 392 390 385 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 421 390 360 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 429 400 380 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 417 419 423 420 400 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 108 120 115 112 102 650 750
 САВА  ШАБАЦ 5 15 12 10 2 400 500
 САВА  БЕОГРАД 324 326 328 326 321 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -123 -127 -125 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 0 -4 0 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 60 56 60 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -251 -259 -269 -260 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -92 -86 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -79 -85 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 07.07.2020. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем порасту до Бачке Паланке, низводно у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна четири дана.
Водостај Тисе је у опадању са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву су у домену средњих и средње високих, на Сави од средње ниских до средње високих, на Тиси у домену средње високих, а на Великој Морави су у домену ниских и средње ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 23.5 °С, на Сави око 25.2 °С, на Великој Морави око 20.0 °С, на Тиси око 22.5 °С и на банатским водотоцима око 24.0 °С, што је око просечних вредности температура воде за ово доба године. .


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ