Прогноза водостаја: ПЕТАК  29.04.2016  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК 
29.04. 30.04. 01.05. 02.05. 03.05.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 133 126 121 126 140 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 206 201 195 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 183 181 176 184 200 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 199 198 194 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 202 201 198 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 310 308 306 308 318 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 329 326 324 326 333 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 237 245 254 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 281 287 294 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 261 260 258 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 215 210 202 197 206 650 750
 САВА  ШАБАЦ 98 96 90 87 92 400 500
 САВА  БЕОГРАД 264 261 259 261 266 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -78 -91 -101 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -15 -28 -38 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 70 57 42 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -257 -262 -273 -285 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -82 -93 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -82 -84 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 29.04.2016. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна два дана, а затим пораста.
Водостај Тисе је у мањем порасту са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна три дана, а затим пораста.
Водостај Велике Мораве је у опадању до Багрдана, низводно у стагнацији са тенденцијом опадања наредна два дана.

Водостаји на Дунаву, Сави, Тиси и Великој Морави су у домену средње ниских вредности за април.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 13.3 °С, на Сави око 14.0 °С, на Великој Морави око 13.0 °С, на Тиси око 14.2 °С и на банатским водотоцима око 12.0 °С, што је изнад просечних вредости температура воде за април.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ