Прогноза водостаја: НЕДЕЉА  08.12.2019  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК 
08.12. 09.12. 10.12. 11.12. 12.12.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 60 59 57 57 58 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 132 131 130 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 130 128 123 120 121 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 155 154 152 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 156 155 152 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 293 291 289 288 288 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 309 307 305 304 304 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 175 170 166 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 238 235 232 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 213 210 209 206 204 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 348 340 330 328 324 650 750
 САВА  ШАБАЦ 205 200 192 190 187 400 500
 САВА  БЕОГРАД 251 249 247 246 246 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -152 -147 -144 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -89 -84 -80 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -14 -13 -10 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -343 -341 -339 -340 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -125 -120 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -139 -134 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.




ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 08.12.2019. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.
Водостај Саве је у стагнацији и мањем порасту са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву и на Тиси је у домену средње ниских и средњих, на Сави у домену средњих, а на Великој Морави су у домену ниских вредности за децембар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 6.7 °С, на Сави око 7.6 °С, на Великој Морави око 6.5 °С, на Тиси око 6.4 °С и на банатским водотоцима око 4.7 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за децембар.





Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ