Прогноза водостаја: УТОРАК  23.10.2018  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН -86 -87 -89 -92 -85 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН -33 -35 -37 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО -31 -34 -38 -40 -33 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА -8 -8 -8 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД -7 -6 -7 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 186 -186 -185 -183 -181 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 225 225 224 222 220 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 162 163 160 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 232 233 231 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 65 69 70 68 64 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 18 17 15 15 14 650 750
 САВА  ШАБАЦ -90 -92 -93 -93 -94 400 500
 САВА  БЕОГРАД 142 143 143 142 141 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -165 -167 -168 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -104 -106 -107 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -13 -14 -15 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -376 -377 -378 -379 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -114 -113 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -130 -130 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 23.10.2018. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву и на Сави су у домену ниских и средње ниских, на Тиси у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за октобар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 14.2 °С, на Сави око 15.2 °С, на Великој Морави око 13.0 °С, на Тиси око 14.4 °С и на банатским водотоцима око 12.5 °С, што је нешто изнад просечних вредности температура воде за октобар.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ