Прогноза водостаја: ЧЕТВРТАК  28.05.2020  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК 
28.05. 29.05. 30.05. 31.05. 01.06.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 70 101 131 126 105 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 138 166 182 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 127 145 166 190 180 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 139 146 155 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 128 130 144 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 246 244 242 240 238 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 271 269 267 265 263 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 183 181 180 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 249 247 246 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 175 174 183 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 158 162 170 172 175 650 750
 САВА  ШАБАЦ 34 36 42 43 44 400 500
 САВА  БЕОГРАД 201 199 197 195 193 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -144 -134 -130 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -48 -38 -32 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 25 35 40 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -335 -325 -318 -313 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -99 -89 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -106 -96 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 28.05.2020. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем порасту и стагнацији са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем порасту са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем порасту са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву и на Сави су у домену ниских и средње ниских, на Тиси у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за мај.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 17.6 °С, на Сави око 19.0 °С, на Великој Морави око 16.0 °С, на Тиси око 17.7 °С и на банатским водотоцима око 17.4 °С, што је нешто изнад просечних вредности температура воде за мај. .


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ