Прогноза водостаја: УТОРАК  24.05.2016  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
24.05. 25.05. 26.05. 27.05. 28.05.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 216 207 195 193 213 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 290 280 267 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 260 243 233 225 240 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 278 262 251 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 296 280 270 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 434 429 422 414 406 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 445 440 433 425 417 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 277 268 258 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 309 299 290 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 375 364 354 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 451 432 411 385 364 650 750
 САВА  ШАБАЦ 302 282 261 240 220 400 500
 САВА  БЕОГРАД 391 384 374 363 358 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -17 -25 -32 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 51 43 34 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 152 141 132 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -150 -164 -173 -181 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -44 -53 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -1 -16 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 24.05.2016. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је опадању до Земуна, низводно у стагнацији са тенденцијом мањег опадања наредна три дана, а затим мањег пораста.
Водостај Тисе је у опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у опадању са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у опадању са тенденцијом мањег опадања наредна три дана.

Водостаји на Сави су у домену средње високих вредности, на Дунаву у домену средњих, а на Тиси и Великој Морави у домену средње ниских вредности за мај.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 17.0 °С, на Сави око 15.0 °С, на Великој Морави око 15.0 °С, на Тиси око 17.5 °С и на банатским водотоцима око 17.2 °С, што је око просечних вредости температура воде за мај.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ