Прогноза водостаја: УТОРАК  21.10.2014  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 88 102 103 103 126 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 161 172 174 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 143 147 152 153 166 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 165 167 172 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 160 163 166 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 297 297 300 303 307 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 319 319 322 325 329 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 195 202 209 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 259 264 270 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 216 222 229 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 310 302 293 300 316 650 750
 САВА  ШАБАЦ 170 162 153 160 176 400 500
 САВА  БЕОГРАД 247 247 250 253 257 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -87 -90 -87 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -66 -69 -71 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 40 37 36 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -285 -290 -293 -294 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -95 -98 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -86 -86 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 21.10.2014. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем порасту и стагнацији са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредна три дана.
Водостај Тисе је у мањем порасту са тенденцијом мањег пораста наредна два дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом мањег опадања наредна два дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна два дана.

Водостај на Дунаву и Тиси је у домену средњих вредности, на Сави је у домену средње високих и средњих вредности, а на Великој Морави у домену ниских вредности за октобар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 16.2 °C, на Тиси око 16.0 °C, на Сави око 16.3 °C, на банатским водотоцима од 13.0 °C до 15.2 °C и на Великој Морави око 15.3 °C, што је изнад просечних вредности температура воде за октобар.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Latinica    English English