Прогноза водостаја: ЧЕТВРТАК  19.04.2018  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК 
19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 240 243 254 259 262 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 318 324 332 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 310 314 322 327 329 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 333 337 342 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 382 379 383 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 509 505 502 502 504 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 509 505 502 502 504 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 528 520 515 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 531 522 517 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 485 482 487 492 496 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 540 532 521 511 500 650 750
 САВА  ШАБАЦ 403 397 387 377 367 400 500
 САВА  БЕОГРАД 470 466 463 463 465 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -23 -24 -26 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 82 70 65 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 175 173 170 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -124 -127 -130 -133 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ 29 20 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -19 -21 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 19.04.2018. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег пораста.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Саве је у опадању са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна два дана.

Водостај на Дунаву је у домену средњих и средње високих, на Сави и на Тиси у домену средње високих, а на Великој Морави у домену средње ниских и средњих вредности за април.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 15.0 °С, на Сави око 14.0 °С, на Великој Морави око 13.4 °С, на Тиси око 13.0 °С и на банатским водотоцима око 15.5 °С, што је нешто изнад просечних вредности температура воде за април.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ