Прогноза водостаја: НЕДЕЉА  26.02.2017  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК 
26.02. 27.02. 28.02. 01.03. 02.03.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 277 328 338 332 320 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 316 344 352 360 360 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 240 309 339 342 345 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 204 271 320 338 350 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 195 256 290 310 322 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 310 340 360 380 400 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 326 360 380 400 420 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 277 308 337 360 380 550 750
 ТИСА  СЕНТА 312 331 355 379 390 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 261 300 343 363 378 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 307 335 363 370 375 650 750
 САВА  ШАБАЦ 145 170 180 195 207 400 500
 САВА  БЕОГРАД 266 300 320 340 360 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -57 -30 -6 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 10 39 55 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 82 100 120 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -275 -268 -250 -235 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -27 -8 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -46 -13 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 26.02.2017. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у порасту са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Тисе је у порасту са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Саве је у порасту са тенденцијом пораста наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у порасту са тенденцијом пораста наредна два дана.

Водостај на Дунаву је у домену средње високих и средњих, на Сави је у домену средње ниских и средњих, на Тиси у домену средњих, а на Великој Морави су у домену средње ниских вредности за фебруар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 4.8°С, на Сави око 6.7 °С, на Великој Морави око 6.0 °С, на Тиси око 1.7 °С и на банатским водотоцима око 5.0 °С, што је око и нешто изнад просечних вредности температура воде за фебруар.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ