Прогноза водостаја: СУБОТА  27.08.2016  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА 
27.08. 28.08. 29.08. 30.08. 31.08.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 184 169 153 142 132 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 266 254 239 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 246 234 221 209 200 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 256 250 241 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 231 228 220 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 293 293 291 286 279 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 313 313 311 306 299 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 190 190 188 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 253 253 251 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 243 241 233 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 141 135 137 129 120 650 750
 САВА  ШАБАЦ -3 0 -1 -5 -14 400 500
 САВА  БЕОГРАД 244 244 242 237 230 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -111 -120 -130 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -113 -122 -131 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 32 26 17 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -311 -314 -320 -327 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -128 -138 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -84 -94 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 27.08.2016. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем порасту са тенденцијом стагнације наредна два дана, а затим мањег опадања.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву су у домену средњих и средње високих, на Тиси у домену средњих, на Сави у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за август.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 20.5 °С, на Сави око 22.2 °С, на Великој Морави око 21.0 °С, на Тиси око 23.2 °С и на банатским водотоцима око 22.5 °С, што је око просечних вредности температура воде за август.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ