Прогноза водостаја: СУБОТА  20.12.2014  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА 
20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 121 124 135 148 172 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 196 198 208 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 185 187 193 206 226 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 203 202 203 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 214 212 212 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 363 358 358 359 362 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 378 373 373 374 377 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 204 204 205 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 265 265 266 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 280 277 277 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 396 395 391 393 395 650 750
 САВА  ШАБАЦ 252 251 247 249 251 400 500
 САВА  БЕОГРАД 313 308 308 309 312 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -4 -18 -35 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 35 18 0 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 162 148 130 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -154 -167 -184 -204 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -11 -32 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -14 -24 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 20.12.2014. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом стагнације наредног дана, а затим пораста.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна два дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом стагнације наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна два дана.

Водостај на Дунаву је у домену средњих и средње високих, на Сави је у домену средње високих вредности, на Тиси у домену средњих, а на Великој Морави у домену средње ниских и ниских вредности за децембар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 5.8 °С, на Тиси око 5.3 °С, на Сави око 6.5 °С, на банатским водотоцима од 5.0 °С до 7.5 °С, а на Великој Морави око 6.3 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за децембар.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Latinica    English English