Прогноза водостаја: СРЕДА  12.05.2021  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА 
12.05. 13.05. 14.05. 15.05. 16.05.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 132 134 138 152 190 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 206 208 210 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 201 202 201 204 210 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 220 219 218 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 247 245 241 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 370 368 366 365 365 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 380 378 376 375 375 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 337 334 330 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 358 354 350 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 333 328 327 326 326 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 335 349 346 340 330 650 750
 САВА  ШАБАЦ 209 223 220 214 204 400 500
 САВА  БЕОГРАД 325 323 321 320 320 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -93 -95 -100 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 6 4 0 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 93 80 75 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -250 -246 -256 -260 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -38 -42 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -63 -66 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 12.05.2021. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом стагнације наредна два дана, затим пораста.
Водостај Тисе је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна три дана.
Водостај Саве је у порасту са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем порасту са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна два дана.

Водостаји на Дунаву, Тиси и Сави су у домену ниских и средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 16.4 °С, на Сави око 15.8 °С, на Великој Морави око 15.8 °С, на Тиси око 15.5 °С и на банатским водотоцима око 16.0 °С, што је око просечних вредности температура воде за ово доба године.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ