Прогноза водостаја: УТОРАК  01.09.2015  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
01.09. 02.09. 03.09. 04.09. 05.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН -16 -22 -34 -41 -37 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 42 37 27 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 35 30 20 22 23 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 70 68 63 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 52 51 47 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 197 191 184 172 162 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 236 230 223 211 201 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 169 168 167 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 238 237 236 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 100 98 94 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 56 51 43 36 29 650 750
 САВА  ШАБАЦ -64 -69 -77 -84 -89 400 500
 САВА  БЕОГРАД 153 147 140 128 118 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -141 -142 -143 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -107 -108 -109 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -9 -9 -10 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -364 -365 -366 -367 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -121 -126 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -135 -135 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 01.09.2015. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна два дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна три дана.

Водостај на Дунаву је у домену ниских и средње ниских, на Сави и на Тиси у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 24.6 °С, на Сави око 24.8 °С, на Тиси око 24.7 °С, на банатским водотоцима око 25.0 °С и на Великој Морави око 24.1 °С, што је око просечних вредности температура воде за ово доба године.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ