Прогноза водостаја: ПЕТАК  05.02.2016  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК 
05.02. 06.02. 07.02. 08.02. 09.02.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 298 368 372 349 278 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 330 423 457 427 360 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 251 364 418 415 374 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 219 288 353 405 415 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 200 260 333 385 400 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 286 304 324 344 355 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 305 320 335 350 360 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 273 320 350 370 375 550 750
 ТИСА  СЕНТА 304 348 382 410 415 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 254 298 360 410 425 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 190 200 204 210 218 650 750
 САВА  ШАБАЦ 68 77 81 87 97 400 500
 САВА  БЕОГРАД 239 259 281 301 311 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -24 -27 -34 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 33 30 22 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 143 140 132 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -216 -220 -228 -237 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ 15 11 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -46 -41 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 05.02.2016. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у већем и умереном порасту са тенденцијом већег пораста до Сланкамена наредна два дана, а низводно у умереном порасту наредна четири дана.
Водостај Тисе је у умереном порасту са тенденцијом умереног пораста наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна три дана.

Водостај на Дунаву је у домену средње високих до Апатина, низводно у домену средњих вредности, на Тиси у домену средњих, а на Сави и на Великој Морави у домену средње ниских вредности за фебруар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 4.2 °С, на Сави око 5.0 °С, на Великој Морави око 5.7 °С, на Тиси око 2.8 °С и на банатским водотоцима од 3.5 °С до 5.0 °С што је изнад просечних вредости температура воде за фебруар.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ