Прогноза водостаја: УТОРАК  24.11.2015  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН -11 29 78 90 82 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 45 72 120 134 130 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 35 56 95 118 125 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 52 59 71 95 110 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 56 63 78 102 118 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 214 224 239 259 274 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 247 257 272 292 307 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 176 210 250 310 367 550 750
 ТИСА  СЕНТА 241 254 280 310 335 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 126 134 144 154 166 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 148 205 242 256 260 650 750
 САВА  ШАБАЦ 13 70 107 121 125 400 500
 САВА  БЕОГРАД 168 178 193 213 228 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -124 -112 -102 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -110 -100 -90 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 1 11 21 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -354 -344 -334 -324 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -84 -70 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -124 -114 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 24.11.2015. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем порасту и стагнацији са тенденцијом мањег и умереног пораста наредна три дана.
Водостај Тисе је у мањем порасту са тенденцијом умереног пораста наредна четири дана.
Водостај Саве је у већем порасту са тенденцијом умереног пораста наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем порасту са тенденцијом мањег пораста наредна два дана.

Водостај на Дунаву, Сави и Тиси је у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за новембар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 9.4 °С, на Сави око 9.2 °С, на Тиси око 8.8 °С, на банатским водотоцима око 8.0 °С и на Великој Морави око 8.1 °С, што је нешто изнад просечних вредности температура воде за новембар.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ