Прогноза водостаја: СУБОТА  18.08.2018  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА 
18.08. 19.08. 20.08. 21.08. 22.08.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН -57 -49 -53 -57 -60 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН - - - - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 5 9 12 11 10 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 38 37 39 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 34 35 40 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 210 211 210 209 208 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 248 249 248 247 246 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 168 168 168 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 237 237 237 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 98 96 94 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 77 71 69 70 68 650 750
 САВА  ШАБАЦ - - - - - 400 500
 САВА  БЕОГРАД 166 167 166 165 164 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -105 -107 -108 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -37 -38 -39 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 52 50 49 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -313 -311 -310 -308 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -108 -104 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -81 -85 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 18.08.2018. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна два дана.

Водостај на Дунаву је у домену ниских и средње ниских, а на Сави, Тиси и Великој Морави у домену средње ниских вредности за август.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 27.4 °С, на Сави око 24.2 °С, на Великој Морави око 23.6 °С, на Тиси око 26.5 °С и на банатским водотоцима око 25.1 °С, што је око и нешто изнад просечних вредности температура воде за август.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ