Прогноза водостаја: УТОРАК  23.01.2018  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
23.01. 24.01. 25.01. 26.01. 27.01.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 311 324 317 312 315 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 370 390 393 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 331 354 358 353 350 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 323 341 353 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 326 340 350 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 422 424 429 431 431 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 427 429 434 436 438 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 264 255 241 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 304 296 285 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 378 383 392 397 395 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 458 462 459 454 444 650 750
 САВА  ШАБАЦ 308 311 309 304 294 400 500
 САВА  БЕОГРАД 382 384 389 387 387 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -76 -70 -75 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -45 -39 -42 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 89 97 99 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -239 -234 -232 -238 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -41 -33 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -61 -63 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 23.01.2018. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у порасту до Бачке Паланке, низводно у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредна четири дана.
Водостај Тисе је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна три дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем порасту са тенденцијом мањег пораста наредног дана, а затим мањег опадања и стагнације.

Водостај на Дунаву, Сави и на Тиси у домену средње високих, а на Великој Морави у домену средње ниских вредности за јануар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 3.8 °С, на Сави око 5.6 °С, на Великој Морави око 3.1 °С, на Тиси око 3.3 °С и на банатским водотоцима око 2.5 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за јануар.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ