Прогноза водостаја: СРЕДА  27.07.2016  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА 
27.07. 28.07. 29.07. 30.07. 31.07.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 250 251 248 256 278 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 337 331 329 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 316 300 298 299 302 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 323 307 300 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 315 295 290 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 347 332 322 317 317 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 364 350 340 335 334 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 200 193 190 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 262 257 252 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 320 299 286 281 275 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 140 137 136 140 144 650 750
 САВА  ШАБАЦ 28 25 24 29 34 400 500
 САВА  БЕОГРАД 297 282 272 267 267 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -120 -110 -105 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -110 -100 -95 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 15 17 23 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -290 -285 -277 -273 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -132 -128 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -94 -100 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 27.07.2016. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у опадању са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна четири дана.
Водостај Тисе је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна два дана.
Водостај Саве је у мањем порасту и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредна три дана.

Водостај на Дунаву је у домену средњих и средње високих, на Сави и на Тиси у домену средњих, а на Великој Морави у домену ниских вредности за јул.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 22.2 °С, на Сави око 23.4 °С, на Великој Морави око 24.6 °С, на Тиси око 25.0°С и на банатским водотоцима око 24.8 °С, што је нешто изнад просечних вредности температура воде за јул.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ