Прогноза водостаја: ПОНЕДЕЉАК  22.09.2014  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК 
22.09. 23.09. 24.09. 25.09. 26.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 431 412 390 372 365 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 554 550 538 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 542 540 534 517 498 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 490 497 497 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 460 467 470 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 492 495 495 492 487 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 489 492 492 489 485 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 182 180 179 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 245 243 243 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 444 452 455 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 536 538 540 544 550 650 750
 САВА  ШАБАЦ 390 390 392 394 398 400 500
 САВА  БЕОГРАД 442 445 446 444 442 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -82 -71 -61 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -40 -32 -24 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 38 39 45 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -228 -228 227 -220 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -94 -88 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -75 -60 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 22.09.2014. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању до Бездана, низводно у стагнацији и мањем порасту са тенденцијом опадања до Апатина, низводно стагнације и мањег пораста наредна два дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна два дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна два дана, затим мањег пораста.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом мањег пораста наредна три дана.

Водостај на Дунаву је у домену средње високих и високих вредности, на Сави у домену високих, на Тиси у домену средњих, а на Великој Морави у домену ниских вредности за септембар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 17.7 °C, на Тиси око 19.0 °C, на Сави око 16.0 °C, на банатским водотоцима од 16.0 °C до 18.5 °C и на Великој Морави око 18.0 °C, што је око просечних вредности, а на Сави испод просечних вредности температура воде за септембар.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Latinica    English English