Прогноза водостаја: ПОНЕДЕЉАК  18.06.2018  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК 
18.06. 19.06. 20.06. 21.06. 22.06.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 286 292 250 200 170 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 350 365 337 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 319 347 351 315 265 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 292 326 346 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 252 287 307 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 324 349 369 379 384 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 343 368 388 398 403 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 236 240 235 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 285 292 290 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 288 320 345 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 228 245 253 257 255 650 750
 САВА  ШАБАЦ 99 114 121 125 124 400 500
 САВА  БЕОГРАД 277 302 322 332 337 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -67 -70 -80 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 8 2 -8 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 103 106 100 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -254 -250 -255 -260 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -90 -97 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -18 -20 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 18.06.2018. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у порасту са тенденцијом умереног пораста наредна два дана, а затим опадања.
Водостај Тисе је у порасту са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у порасту са тенденцијом мањег пораста наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем порасту и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна два дана.

Водостај на Дунаву, Тиси и на Сави је у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену средње ниских и ниских вредности за јун.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 23.0 °С, на Сави око 21.5 °С, на Великој Морави око 21.6 °С, на Тиси око 24.0 °С и на банатским водотоцима око 22.0 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за јун.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ