Прогноза водостаја: НЕДЕЉА  04.10.2015  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК 
04.10. 05.10. 06.10. 07.10. 08.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН -26 -30 -34 -39 -42 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 42 37 32 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 40 31 25 20 15 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 64 57 53 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 69 61 56 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 219 216 213 211 210 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 255 254 252 250 250 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 157 160 162 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 229 231 233 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 124 119 115 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 95 87 78 70 75 650 750
 САВА  ШАБАЦ - - - - - 400 500
 САВА  БЕОГРАД 175 172 169 166 165 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -133 -134 -135 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -99 -98 -99 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -7 -7 -8 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -344 -344 -344 -344 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -124 -123 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -124 -124 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 04.10.2015. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању до Сланкамена, низводно у стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Тисе је у мањем порасту са тенденцијом мањег пораста наредна два дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву, Сави и на Тиси су у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 15.6 °С, на Сави око 16.0 °С, на Тиси око 16.5 °С, на банатским водотоцима око 15.7 °С и на Великој Морави око 15.0 °С, што је нешто изнад или око просечних вредности температура воде за октобар.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ