Прогноза водостаја: ПЕТАК  28.10.2016  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК 
28.10. 29.10. 30.10. 30.10. 31.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 80 73 83 91 86 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 156 145 150 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 141 127 131 139 135 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 164 152 144 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 174 166 156 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 288 286 280 275 276 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 308 306 300 295 296 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 189 189 190 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 247 246 247 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 223 218 211 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 248 229 217 222 235 650 750
 САВА  ШАБАЦ 130 112 100 105 118 400 500
 САВА  БЕОГРАД 242 240 234 229 230 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -103 -111 -119 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -103 -112 -120 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 34 26 18 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -317 -319 -326 -331 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -117 -123 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -83 -97 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 28.10.2016. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у опадању до Бачке Паланке, низводно у стагнацији и мањем порасту са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом мањег опадања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву су у домену средњих и средње ниских, на Сави у домену средњих, на Тиси у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских и средње ниских вредности за октобар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 12.0 °С, на Сави око 12.1 °С, на Великој Морави око 12.5 °С, на Тиси око 12.3 °С и на банатским водотоцима око 12.4 °С, што је око и нешто испод просечних вредности температура воде за октобар.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ