Прогноза водостаја: ПОНЕДЕЉАК  28.07.2014  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК 
28.07. 29.07. 30.07. 31.07. 01.08.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 198 189 144 128 145 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 264 250 220 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 229 227 200 183 186 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 232 240 235 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 207 225 225 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 295 310 320 324 327 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 317 332 342 346 349 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 208 210 210 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 268 270 270 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 246 262 270 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 160 154 158 170 182 650 750
 САВА  ШАБАЦ 41 37 41 52 63 400 500
 САВА  БЕОГРАД 241 256 266 270 272 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -91 -85 -80 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -28 -22 -16 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 41 50 56 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -277 -278 -272 -268 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -73 -60 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -82 -70 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 28.07.2014. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у опадању до Богојева, низводно у порасту са тенденцијом опадања до Богојева, низводно мањег пораста и стагнације наредна два дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна два дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна два дана.

Водостаји на Дунаву и Тиси су у домену средње ниских, на Сави у домену средњих вредности, а на Великој Морави у домену ниских вредности за јул.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 24.0 °C, на Тиси око 25.4 °C, на Сави око 22.8 °C, на банатским водотоцима од 20.0 °C до 25.0 °C и на Великој Морави око 23.9 °C, што је изнад просечних вредности температура воде за јул.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Latinica    English English