Прогноза водостаја: СРЕДА  18.01.2017  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА 
18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 90 98 96 94 91 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 206 - - - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 282 - - - - 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 6 80 98 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 124 138 153 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 316 - - - - 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 267 274 284 289 292 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 185 183 182 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 244 242 240 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 254 - - - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 117 140 150 147 139 650 750
 САВА  ШАБАЦ 2 22 31 29 21 400 500
 САВА  БЕОГРАД 193 200 210 215 219 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -88 -79 -81 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -97 -90 -92 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 33 33 39 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -261 -263 -253 -257 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -106 -81 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -92 -96 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 18.01.2017. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у порасту са тенденцијом мањег пораста наредна два дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна три дана.
Водостај Саве је у порасту са тенденцијом пораста наредна два дана, затим стагнације и мањег опадања.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом мањег пораста наредног дана, затим мањег опадања и стагнације.

Водостаји на Дунаву, Тиси и Сави су у домену средње ниских вредности, а на Великој Морави у домену ниских вредности за јануар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 0.0 °С, на Сави око 0.3 °С, на Великој Морави око 0.0 °С, на Тиси око 0.0 °С и на банатским водотоцима око 0.0 °С, што је нешто испод просечних вредности температура воде за јануар.Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ