Прогноза водостаја: УТОРАК  22.07.2014  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
22.07. 23.07. 24.07. 25.07. 26.07.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 121 106 98 122 188 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 191 180 171 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 174 162 157 170 220 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 201 188 181 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 190 178 171 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 298 287 277 273 280 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 315 304 294 290 297 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 196 193 190 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 260 257 254 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 236 224 216 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 166 152 143 142 147 650 750
 САВА  ШАБАЦ 49 36 28 27 32 400 500
 САВА  БЕОГРАД 241 230 220 216 223 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -83 -80 -75 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -19 -17 -12 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 50 41 43 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -265 -271 -270 -263 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -97 -95 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -74 -62 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 22.07.2014. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у опадању са тенденцијом опадања наредна два дана, затим већег пораста.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна два дана.
Водостај Саве је у опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна два дана, затим пораста.

Водостаји на Дунаву у домену средње ниских и средњих вредности, на Тиси су у домену средње ниских, на Сави у домену средњих вредности, а на Великој Морави у домену ниских вредности за јул.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 24.5 °C, на Тиси око 25.4 °C, на Сави око 23.0 °C, на банатским водотоцима од 20.0 °C до 25.5 °C и на Великој Морави око 24.3 °C, што је изнад просечних вредности температура воде за јул.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Latinica    English English