Прогноза водостаја: ПЕТАК  31.10.2014  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК 
31.10. 01.11. 02.11. 03.11. 04.11.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 437 390 350 310 280 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 521 483 438 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 471 453 430 409 385 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 446 440 425 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 432 427 419 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 479 485 485 481 476 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 473 479 479 475 470 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 248 232 220 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 293 281 267 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 449 445 442 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 508 508 502 495 485 650 750
 САВА  ШАБАЦ 363 365 360 353 343 400 500
 САВА  БЕОГРАД 427 433 433 429 424 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -57 -65 -70 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -54 -63 -73 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 78 70 65 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -218 -222 -227 -233 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -72 -82 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -49 -58 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 31.10.2014. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији до Богојева, низводно у мањем порасту са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна два дана.
Водостај Саве је у мањем порасту са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна три дана.

Водостај на Дунаву, Тиси и Сави је у домену средње високих вредности, а на Великој Морави у домену средње ниских вредности за октобар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 12.3 °C, на Тиси око 13.0 °C, на Сави око 10.0 °C, на банатским водотоцима око 9.5 °C, а на Великој Морави око 8.0 °C што је око и нешто испод просечних вредности температура воде за октобар.Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Latinica    English English