Прогноза водостаја: ЧЕТВРТАК  23.10.2014  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   НЕДЕЉА 
23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 26.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 107 112 143 205 320 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 175 182 214 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 153 163 200 285 390 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 174 182 189 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 173 179 187 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 303 308 319 337 364 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 320 325 336 354 381 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 223 238 249 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 278 295 306 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 234 242 249 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 306 332 360 400 410 650 750
 САВА  ШАБАЦ 163 185 211 250 262 400 500
 САВА  БЕОГРАД 248 254 266 285 312 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -83 -47 -25 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -67 -28 -5 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 37 67 100 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -290 -278 -245 -222 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -95 -70 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -57 -5 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 23.10.2014. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредног дана, затим већег пораста.
Водостај Тисе је у мањем порасту са тенденцијом мањег пораста наредна два дана.
Водостај Саве је у стагнација са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом пораста наредна два дана.

Водостај на Дунаву и Тиси је у домену средњих вредности, на Сави је у домену средње високих и средњих вредности, а на Великој Морави у домену ниских вредности за октобар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 15.7 °C, на Тиси око 15.9 °C, на Сави око 15.5 °C, на банатским водотоцима од 12.0 °C до 15.0 °C и на Великој Морави око 14.4 °C, што је око просечних вредности температура воде за октобар.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Latinica    English English