Прогноза водостаја: УТОРАК  02.09.2014  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
02.09. 03.09. 04.09. 05.09. 06.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 187 206 250 321 380 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 262 278 312 365 420 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 235 245 270 315 360 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 244 252 258 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 224 231 240 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 314 315 320 330 345 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 327 328 333 343 358 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 202 204 206 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 262 264 266 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 260 263 268 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 241 237 250 270 280 650 750
 САВА  ШАБАЦ 109 105 118 138 148 400 500
 САВА  БЕОГРАД 258 257 262 272 287 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -114 -110 -105 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -79 -75 -71 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 10 10 13 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -312 -312 -310 -305 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -121 -115 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -103 -98 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 02.09.2014. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији и мањем порасту са тенденцијом пораста наредна два дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна два дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања током сутрашњег дана, затим у умереном порасту наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији до Багрдана, низводно у опадању са тенденцијом стагнације наредна два дана.

Водостај на Дунаву је у домену средњих и средње високих вредности, на Сави у домену средње високих, на Тиси у домену средњих, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 19.5 °C, на Тиси око 22.0 °C, на Сави око 18.8 °C, на банатским водотоцима од 18.0 °C до 22.0 °C и на Великој Морави око 21.0 °C, што је око просечних вредности температура воде за ово доба године.


Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Latinica    English English