Прогноза водостаја: СУБОТА  31.01.2015  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА 
31.01. 01.02. 02.02. 03.02. 04.02.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 219 216 217 220 225 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 300 297 298 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 280 268 270 273 277 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 305 295 290 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 337 328 321 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 474 469 464 460 457 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 477 471 467 463 460 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 339 319 310 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 363 349 330 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ - - - - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 498 497 508 528 535 650 750
 САВА  ШАБАЦ 354 352 363 383 388 400 500
 САВА  БЕОГРАД 420 414 410 406 406 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН 33 48 67 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 92 106 125 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 214 215 232 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -80 -85 -75 -58 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ 78 100 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -4 21 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 31.01.2015. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредног дана, затим пораста.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом мањег пораста наредна два дана.

Водостај на Дунаву је домену средњих и средње високих, на Тиси и Сави у домену средње високих, а на Великој Морави у домену средњих вредности за јануар.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 4.1 °С, на Сави око 4.8°С, на Тиси око 3.2°, на банатским водотоцима од 3.5 до 4.8 °С и на Великој Морави око 4.7°С, што је изнад просечних вредности температура воде за трећу декаду јануара.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Latinica    English English