Прогноза водостаја: СРЕДА  26.06.2019  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА 
26.06. 27.06. 28.06. 29.06. 30.06.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 321 322 319 305 290 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 405 405 403 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 389 388 386 378 370 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 383 381 382 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 364 359 359 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 384 379 374 369 364 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 394 390 385 380 375 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 253 257 260 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 301 303 305 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 382 372 369 362 352 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 239 251 266 273 258 650 750
 САВА  ШАБАЦ 121 131 144 149 136 400 500
 САВА  БЕОГРАД 337 332 327 322 317 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -78 -70 -65 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -13 -5 0 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 65 74 78 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -268 -258 -250 -245 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -75 -89 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -56 -60 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 26.06.2019. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању са тенденцијом стагнације наредна два дана, затим опадања.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна три дана.
Водостај Саве је у порасту са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у порасту са тенденцијом мањег пораста наредна два дана.

Водостај на Дунаву је у домену средњих и средње високих, на Тиси и на Сави у домену средњих, а на Великој Морави у домену ниских вредности за јун.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 22.8 °С, на Сави око 23.0 °С, на Великој Морави око 22.0 °С, на Тиси око 25.5 °С и на банатским водотоцима око 24.0 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за јун.

Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ