Hidrološki podaci:  PETAK 21.11.2014.  vreme: 7:00 (06:00 UTC)   Hidrološki podaci    Hidrološki podaci

 Reka   
 
 Hidrološka 
 stanica 
Časovne
vrednosti
Godišnji
pregled
 Vodostaj 
 
 (cm)
 Promena 
 vodostaja 
 (cm)
 Proticaj 
 vode 
 (m3/s)
 Temperatura 
 vode 
 (°C)
 Tendencija 
 vodostaja 
 
Kv.
vode
 
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 10 časova.
 Izaberite kartografski prikaz mreže izveštajnih hidroloških stanica.
 DUNAV Nivo odbrane  BEZDAN      168  -8  2200  10.2 rast Kvalitet voda
 DUNAV Nivo odbrane  APATIN  260  -8  *  10.1 rast Kvalitet voda
 DUNAV Nivo odbrane  BOGOJEVO      250  -8  2910  10.7 rast Kvalitet voda
 DUNAV Nivo odbrane  BAČKA PALANKA  260  -15  *  10.0 stag Kvalitet voda
 DUNAV Nivo odbrane  NOVI SAD      260  -12  *  10.0 stag Kvalitet voda
 DUNAV Nivo odbrane  SLANKAMEN  304  -10  *  10.0 stag Kvalitet voda
 DUNAV Nivo odbrane  ZEMUN      370  -4  *  10.2 stag Kvalitet voda
 DUNAV Nivo odbrane  PANČEVO    380  -2  *  * stag Kvalitet voda
 DUNAV Nivo odbrane  SMEDEREVO      514  2  6023  10.0 stag Kvalitet voda
 DUNAV Nivo odbrane  BANATSKA PALANKA    707  8  *  * nema Kvalitet voda
 DUNAV Nivo odbrane  VELIKO GRADIŠTE  763  8  *  10.6 nema Kvalitet voda
 DUNAV Nivo odbrane  PRAHOVO  -  -  *  - nema Kvalitet voda
 TISA Nivo odbrane  NOVI KNEŽEVAC    183  -1  *  9.0 stag Kvalitet voda
 TISA Nivo odbrane  SENTA      250  -2  287  9.6 stag Kvalitet voda
 TISA Nivo odbrane  NOVI BEČEJ  334  0  *  9.4 stag Kvalitet voda
 TISA Nivo odbrane  BRANA NOVI BEČEJ GV    459       nema Kvalitet voda
 TISA Nivo odbrane  TITEL      296  -9  *  8.5 stag Kvalitet voda
 ZLATICA Nivo odbrane  VRBICA    231       nema Kvalitet voda
 STARI BEGEJ Nivo odbrane  HETIN    16  -2  1.80  8.3 nema Kvalitet voda
 PLOVNI BEGEJ Nivo odbrane  SRPSKI ITEBEJ GV    379       nema Kvalitet voda
 PLOVNI BEGEJ Nivo odbrane  SRPSKI ITEBEJ DV    142       nema Kvalitet voda
 TAMIŠ Nivo odbrane  JAŠA TOMIĆ    146  10  38.0  8.6 stag Kvalitet voda
 TAMIŠ Nivo odbrane  SEČANJ  290  2  *  7.8 stag Kvalitet voda
 BRZAVA Nivo odbrane  MARKOVIĆEVO    -80  16  6.40  10.0 nema Kvalitet voda
 MORAVICA Nivo odbrane  VATIN    128  0  1.16  8.0 nema Kvalitet voda
 NERA Nivo odbrane  KUSIĆ    67  -1  10.8  * nema Kvalitet voda
 NERA Nivo odbrane  VRAČEV GAJ    77       nema Kvalitet voda
 KARAŠ Nivo odbrane  KUŠTILJ    -22  -  *  * nema Kvalitet voda
 KARAŠ Nivo odbrane  DOBRIČEVO    270       nema Kvalitet voda
 SAVA Nivo odbrane  JAMENA    722  10  2100  10.8 rast Kvalitet voda
 SAVA Nivo odbrane  SREMSKA MITROVICA      424  11  2430  10.5 rast Kvalitet voda
 SAVA Nivo odbrane  ŠABAC    273  3  *  10.0 rast Kvalitet voda
 SAVA Nivo odbrane  BEOGRAD      319  -4  *  11.2 stag Kvalitet voda
 DRINA Nivo odbrane  BAJINA BAŠTA    29       nema Kvalitet voda
 DRINA Nivo odbrane  RADALJ    130  80  247  * nema Kvalitet voda
 LIM Nivo odbrane  BRODAREVO    163       nema Kvalitet voda
 LIM Nivo odbrane  PRIJEPOLJE    102  -2  101  8.3 nema Kvalitet voda
 BISTRICA Nivo odbrane  BISTRICA    41       nema Kvalitet voda
 JADAR Nivo odbrane  LEŠNICA    32  -2  3.44  * nema Kvalitet voda
 KOLUBARA Nivo odbrane  VALJEVO    41  0  5.68  * nema Kvalitet voda
 KOLUBARA Nivo odbrane  SLOVAC    -18  0  7.04  * nema Kvalitet voda
 KOLUBARA Nivo odbrane  BELI BROD    9  -2  7.64  - nema Kvalitet voda
 KOLUBARA Nivo odbrane  DRAŽEVAC    166  4  22.6  * nema Kvalitet voda
 LJIG Nivo odbrane  BOGOVAĐA    106  -2  2.99  * nema Kvalitet voda
 TAMNAVA Nivo odbrane  KOCELJEVA  120  0  6.20  * nema Kvalitet voda
 TAMNAVA Nivo odbrane  ĆEMANOV MOST    51  1  0.485  * nema Kvalitet voda
 UB Nivo odbrane  UB    38       nema Kvalitet voda
 VELIKA MORAVA Nivo odbrane  VARVARIN      7  59  373  * rast Kvalitet voda
 VELIKA MORAVA Nivo odbrane  ĆUPRIJA  18  82  *  9.1 rast Kvalitet voda
 VELIKA MORAVA Nivo odbrane  BAGRDAN    141  91  *  7.1 rast Kvalitet voda
 VELIKA MORAVA Nivo odbrane  LJUBIČEVSKI MOST      -238  39  255  10.0 rast Kvalitet voda
 LUGOMIR Nivo odbrane  MAJUR    62  -57  3.09  * nema Kvalitet voda
 RESAVA Nivo odbrane  SVILAJNAC    -15       nema Kvalitet voda
 JASENICA Nivo odbrane  SMEDEREVSKA PALANKA    61  0  0.723  * nema Kvalitet voda
 KUBRŠNICA Nivo odbrane  SMEDEREVSKA PALANKA    87  -1  *  * nema Kvalitet voda
 JUŽNA MORAVA Nivo odbrane  VRANJSKI PRIBOJ    -2  -5  77.5  * nema Kvalitet voda
 JUŽNA MORAVA Nivo odbrane  VLADIČIN HAN    148       nema Kvalitet voda
 JUŽNA MORAVA Nivo odbrane  GRDELICA    258  1  215  * nema Kvalitet voda
 JUŽNA MORAVA Nivo odbrane  KORVINGRAD    -3  30  209  * nema Kvalitet voda
 JUŽNA MORAVA Nivo odbrane  ALEKSINAC    75  61  256  * nema Kvalitet voda
 JUŽNA MORAVA Nivo odbrane  MOJSINJE    250  84  275  * nema Kvalitet voda
 VLASINA Nivo odbrane  VLASOTINCE    68  -22  21.0  * nema Kvalitet voda
 LUŽNICA Nivo odbrane  SVOĐE    425       nema Kvalitet voda
 VETERNICA Nivo odbrane  LESKOVAC    54  -5  4.46  * nema Kvalitet voda
 JABLANICA Nivo odbrane  PEČENJEVCE    68  -10  7.51  * nema Kvalitet voda
 PUSTA Nivo odbrane  PUKOVAC    46       nema Kvalitet voda
 TOPLICA Nivo odbrane  PEPELJEVAC    66  -21  11.4  * nema Kvalitet voda
 TOPLICA Nivo odbrane  DOLJEVAC    68  -6  23.5  * nema Kvalitet voda
 NIŠAVA Nivo odbrane  PIROT    -2  12  37.6  * nema Kvalitet voda
 NIŠAVA Nivo odbrane  NIŠ    130  27  61.1  * nema Kvalitet voda
 ZAPADNA MORAVA Nivo odbrane  KRATOVSKA STENA    257  -17  29.8  - nema Kvalitet voda
 ZAPADNA MORAVA Nivo odbrane  MILOČAJ    110  23  25.0  * nema Kvalitet voda
 ZAPADNA MORAVA Nivo odbrane  JASIKA    -29  27  123  * nema Kvalitet voda
 BJELICA Nivo odbrane  GUČA    64       nema Kvalitet voda
 IBAR Nivo odbrane  RAŠKA    268  16  86.8  9.2 nema Kvalitet voda
 IBAR Nivo odbrane  UŠĆE    142       nema Kvalitet voda
 IBAR Nivo odbrane  LOPATNICA LAKAT    82  -55  104  - nema Kvalitet voda
 RASINA Nivo odbrane  RAVNI    83       nema Kvalitet voda
 MLAVA Nivo odbrane  VELIKO SELO    62  3  2.95  * nema Kvalitet voda
 PEK Nivo odbrane  KUČEVO    71       nema Kvalitet voda
 BELI TIMOK Nivo odbrane  KNJAŽEVAC    82  -6  15.3  * nema Kvalitet voda
 BELI TIMOK Nivo odbrane  ZAJEČAR    9  1  27.3  * nema Kvalitet voda
 VELIKI TIMOK Nivo odbrane  ČOKONJAR    -  -  -  * nema Kvalitet voda
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
Izaberite ikonu za pregled časovnih vrednosti vodostaja.
Izaberite ikonu izveštaja za godišnji pregled vodostaja za tekuću godinu.
Pogledajte godišnji pregled vodostaja za tekuću godinu.
Izaberite "H20" za podatke o kvalitetu voda.

Legenda:
Prevaziđena granica redovne odbrane od poplava Prevaziđena granica redovne odbrane od poplava
  Redovna odbrane od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu koja je za svaki rečni sektor određena na bazi rezultata hidrološko-hidrauličkih studija, stanja nasipa, ugroženosti branjenog područja i dr. Najčešće, ta granica se poklapa sa kotom nožice nasipa.
Prevaziđena granica vanredne odbrane od poplava Prevaziđena granica vanredne odbrane od poplava
  Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu. Najčešće, ta granica je 1.0 metar ispod krune nasipa.
Promena vodostaja Promena vodostaja: razlika vodostaja u odnosu na prethodni dan
Promena vodostaja Tendencija vodostaja: Porast vodostaj u porastu, Opadanje vodostaj u opadanju, Stagnacija vodostaj u stagnaciji 
- Podaci trenutno nisu raspoloživi
* Podaci se ne izdaju
Српски Ћирилица   English English